AUTO PALACE PANÓNSKA s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


Asistenčná služba MAP

Vitajte v MAPe - súbore služieb Mitsubishi Motors Assistance, ktorý bol vyvinutý na zlepšenie Vášho zážitku s vozidlom Mitsubishi a ponúkol Vám pokoj pri jazde Vaším automobilom.

Asistenčná služba MAP je k dispozícii všetkým majiteľom nových vozidiel značky Mitsubishi, a to po dobu 3 rokov od začiatku platnosti záruky. Po skončení základnej doby platnosti asistenčnej služby MAP stačí navštíviť autorizovaný servis, absolvovať pravidelnú servisnú prehliadku Vášho vozidla, a tým získať asistenčnú službu MAP na ďalší 1 rok celkom ZADARMO!!!

Tento súbor služieb sme pripravili preto, aby sme Vám aj Vašim spolujazdcom, v prípade akéhokoľvek problému v tuzemsku alebo zahraničí, poskytli najväčšiu možnú ochranu. Prajeme si, aby ste nikdy nemuseli využiť naše služby. Napriek tomu Vás prosíme, prečítajte si tieto pokyny. Dozviete sa, ako sa zachovať v prípade, že budete potrebovať naše asistenčné služby.

24 hodín denne, 7 dní v týždni Vám MAP ponúka služby, ktoré sú:

 • rýchle a účinné
 • vyvinuté na pokrytie všetkých situácií
 • dôsledné a dostupné v celej Európe (pozri územnú platnosť)

Čo robiť v prípade, že potrebujete asistenčný zásah?

Vytočte telefónne číslo uvedené na Vašej MAP karte v prípade:

 • mechanického alebo elektrického poškodenia
 • dopravnej nehody
 • probléme s palivom (nedostatok paliva, zámena paliva, nekvalitné palivo)
 • probléme s kľúčmi (stratené kľúče, zabuchnuté kľúče, zničené kľúče)
 • probléme s pneumatikami (defekt, vandalizmus, netesnosti alebo iné poškodenie)
 • pokuse o krádež alebo vandalizmus, ak je následkom toho vozidlo nepojazdné
 • krádeže

MAP Vám ponúkne riešenie umožňujúce Vám pokračovať v ceste bez výrazných časových strát alebo iných ťažkostí. Tieto služby sú určené Vám aj všetkým Vašim spolucestujúcim*.

Všeobecné podmienky technickej asistencie

Ak budete potrebovať asistenčné služby, MAP Vám poskytne:

 • Základnú asistenciu v mieste bydliska aj na cestách pre prípady problému s benzínom, kľúčmi, pneumatikami a drobných elektrických a mechanických opráv
 • Odťah. Ak sa nedá problém vyriešiť na mieste, zaistíme odťah k najbližšiemu partnerovi v sieti Mitsubishi
 • Uloženie alebo zaparkovanie vozidla. Ak dôjde k poruche mimo bežnej servisnej hodiny a vozidlo musí byť odtiahnuté k partnerovi v sieti Mitsubishi, zaistíme umiestnenie vozidla na stráženom parkovisku. V najbližší pracovný deň bude Vaše vozidlo odtiahnuté k partnerovi v sieti Mitsubishi
 • Predanie naliehavých odkazov. V prípade nutnosti zaistíme predanie dôležitých odkazov Vašej rodine, priateľom alebo kolegom v zamestnaní
 • Informačný servis. Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme základné technické rady týkajúce sa Vášho vozidla a/alebo siete partnerov Mitsubishi na území Európy
 • Právna a zdravotná pomoc. Na základe Vašej požiadavky Vám v prípade núdze poskytneme kontaktné informácie na právnych a zdravotných odborníkov
 • Európske colné poplatky. Ak rozsah škody na vozidle neumožňuje jeho opravu, uhradíme všetky colné poplatky spojené s ponechaním vozidla v cudzine

Ak je Vaše vozidlo v dôsledku mechanickej alebo elektrickej poruchy nepojazdné a nemôže byť opravené v ten deň, ponúkneme Vám aj Vašim spolujazdcom* jednu z nasledujúcich možností:

 • Dopravu taxislužbou do miesta Vášho bydliska, a to v prípade, že nejde o cestu dlhšiu ako 50 km
 • Náhradné vozidlo na čas, po ktorý bude Vaše vozidlo nepojazdné, avšak najdlhšie na pracovné dni. Ak sa nachádzate vo vzdialenosti dlhšej ako 50 km od miesta bydliska, poskytneme Vám vozidlo na dobu nutnú na vykonanie opravy, najdlhšie však na pracovných dní. V prípade zapožičania vozidla musíte splniť podmienky vybranej autopožičovne (poistenie, náklady na benzín a ďalšie poplatky)
 • Cestovný lístok na vlak prvou triedou alebo letenku ekonomickou triedou (ak doba jazdy vlakom presiahne 6 hodín) v prípade, že ste viac ako 50 km od miesta bydliska
 • Ubytovanie hoteli na dobu maximálne 4 nocí, ak ste viac ako 50 km od miesta bydliska. Zaistenie ubytovania závisí od lokálnych podmienok a miestnej dostupnosti
 • Zaistenie doručenia náhradných dielov. Ak dôjde v zahraničí k poruche Vášho vozidla a nevyhnutné náhradné diely nie sú v danej oblasti dostupné, zaistíme v spolupráci s partnermi siete Mitsubishi dodanie náhradných dielov z inej krajiny (MAP hradí len náklady na doručenie)

Akonáhle je Vaše vozidlo pripravené na vyzdvihnutie, môžete si ho u partnera vyzdvihnúť osobne alebo ho nechať dopraviť späť

 • Vyzdvihnutie vozidla. Ak sa rozhodnete pre osobné prevzatie vozidla, zaistíme Vám dopravu taxislužbou z miesta bydliska k partnerovi, a to do vzdialenosti 50 km. V ostatných prípadoch Vám zaistíme cestovný lístok na vlak prvou triedou alebo letenkou ekonomickou triedou (ak doba jazdy vlakom presiahne 6 hodín)
 • Doručenie vozidla. Vaše vozidlo môže byť repatriované späť prostredníctvom odťahovej služby alebo najatým vodičom. Ak využijete možnosti dopravy Vášho vozidla najatým vodičom, musíte na to poskytnúť súhlas a uhradiť všetky náklady na benzín, diaľničné a iné poplatky

Pozn.: doprava neopraveného vozidla cez hranice. Ak je Vaše vozidlo v zahraničí nepojazdné a predpokladaný čas opravy presahuje 5 pracovných dní, môže sa MAP rozhodnúť pre okamžitú prepravu vozidla odťahovou službou k partnerovi siete Mitsubishi alebo do autorizovaného servisu Mitsubishi vo Vašej krajine, najbližšie k miestu Vášho bydliska.

Ak je Vaše vozidlo po dopravnej nehode, pokuse o odcudzenie a/alebo vandalizmus nepojazdné alebo ak bolo odcudzené, poskytneme Vám:

 • Alternatívnu dopravu taxislužbou, ak sa nachádzate vo vzdialenosti do 50 km od miesta bydliska. V ostatných prípadoch Vám poskytneme cestovný lístok na vlak prvou triedou alebo letenku ekonomickou triedou (ak doba jazdy vlakom presahuje 6 hodín)
 • Právne poplatky. V prípade dopravnej nehody Vám môžeme poskytnúť zálohu na kauciu do maximálnej výšky 2 500 eur, ak zaistíte finančnú záruku a depozitum. Akákoľvek takto poskytnutá záloha je splatná do 3 mesiacov od doručenia faktúry

Dôležité upozornenia
Mitsubishi Motors Assistance Package je asistenčný program, ktorý získavate pri servisnej prehliadke Vášho vozidla Mitsubishi v autorizovanom servise Mitsubishi a ktorý je poskytovaný zdarma. Aby ste zabránili dodatočným výdavkom z Vašej strany, upozorňujeme Vás, že nie je nutné uzatvárať ďalšie zmluvy o poskytovaní asistenčných služieb inou organizáciou.

Podmienky MAPu

 • Doba platnosti. MAP je k dispozícii majiteľom vozidiel značky Mitsubishi do budúcej servisnej prehliadky vozidla, najdlhšie však po dobu 12 mesiacov
 • Osoby*, na ktoré sa asistenčné služby vzťahujú. Majiteľ (vodič) vozidla a všetci spolujazdci cestujúci vo vozidle v čase vzniku udalosti vyžadujúcej asistenčný zásah
 • Vozidlá zahrnuté do MAPu. Všetky osobné a ľahké úžitkové vozidlá továrenskej značky Mitsubishi do hmotnosti 3,5 tony, s výnimkou vozidiel taxislužby. Obytné a nákladné prívesy sú tiež zahrnuté (len odťah), ale len ak sú ťahané vozidlom s nárokom na MAP
 • Územná platnosť. Andorra, Albánsko, Belgicko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Cyprus, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Macedónia, Monako, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Republika San Marino, Rumunsko, Rusko(a), Grécko, Srbsko & Čierna Hora (bývalá Juhoslávia), Slovensko, Slovinsko, Španielsko(b), Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia(c), Vatikán

(a) Plnenie v Rusku je limitované len pre región Petrohrad a Moskva: v okruhu do 50 km od vonkajších hraníc oboch miest
(b) Pokrytie v Španielsku zahŕňa tiež Baleárske a Kanárske ostrovy a nezávislé mestá Ceuta a Melilla
(c)Pokrytie Veľkej Británie zahŕňa tiež Gibraltár a všetky Britské ostrovy v oblasti európskych morí

ODPORÚČAME ZNAČKOVÝ MOTOROVÝ OLEJ MITSUBISHI MOTORS