AUTO PALACE PANÓNSKA s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


Životné prostredie

RECYKLÁCIA AUTOVRAKOV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES a platná legislatíva SR týkajúca sa životného prostredia ukladá všetkým výrobcom a akreditovaným zástupcom výrobcov vozidiel kategórie M1 (osobné vozidlá) a N1 (ľahké nákladné vozidlá) povinnosť zabezpečiť zber vozidiel po dobe ich životnosti – ELV /autovraky/ od konečných používateľov na celom území Slovenskej republiky.

Spoločnosť M Motors SK s.r.o. zabezpečuje svoju povinnosť zberu vozidiel po ich životnosti prostredníctvom záujmového združenia právnických osôb Auto Recycling, ktorého je zakladateľom a členom a ktoré je oprávnené na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre vozidlá podľa zákona o odpadoch.

V súčasnosti môžete na určených autorizovaných zberných miestach bezplatne odovzdať k ekologickej likvidácii akékoľvek vozidlo značky Mitsubishi bez ohľadu na dátum jeho uvedenia do prevádzky.

Zoznam všetkých autorizovaných zberných miest pre SR nájdete na stránkach Ministerstva životného prostredia SR v sekcii ODPADY A OBALY / Staré vozidlá / Register: http://www.minzp.sk/registre

Odber vozidiel je bezplatný pri splnení nasledujúcich podmienok:

  • vozidlo je odovzdané na určenom zbernom mieste
  • vozidlo je kompletné (t.j. nechýbajú žiadne dôležité komponenty ako je motor, prevodovka, kolesá, karoséria, katalyzátor a pod.)
  • vozidlo neobsahuje žiadny ďalší odpad, ktorý nie je jeho súčasťou (napr. ďalšie pneumatiky)

RECYKLÁCIA AUTOMOBILOVÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení zaväzuje predajcov vozidiel, okrem iného, zabezpečiť na vlastné náklady bezplatný zber automobilových batérií alebo akumulátorov použitých vo vozidlách (vrátane napr. prenosných batérií v diaľkovom ovládaní k vozidlu). Automobilové batérie a akumulátory obsahujú nebezpečné látky, najčastejšie rôzne formy ťažkých kovov. Pre ľudský organizmus sa tieto látky vyznačujú akútnou či chronickou toxicitou, prípadne sú karcinogénne.

Automobilové batérie alebo akumulátory sú označené špeciálnym symbolom a na konci ich životnosti by ich spotrebitelia mali bezplatne odovzdať v miestach spätného zberu.

Spoločnosť M Motors SK s.r.o. sa zapojila do kolektívneho systému pre zabezpečenie spätného zberu automobilových batérií a akumulátorov. Spoločnosť M Motors SK s.r.o. zabezpečuje svoju povinnosť spätného zberu automobilových batérií a akumulátorov prostredníctvom neziskovej organizácie Spoločný baterkový systém, n.o., ktorej je M Motors SK s.r.o. členom a ktorá zabezpečuje plnenie vyhradených povinností za zastúpených výrobcov. Majitelia vozidiel Mitsubishi majú možnosť automobilové batérie a akumulátory bezplatne odovzdať. Informáciu o mieste spätného zberu získate u autorizovaných predajcov/servisov Mitsubishi alebo celý zoznam výrobcov batérií a akumulátorov, ktorí sú povinní zabezpečovať ich spätný zber, nájdete aj priamo na adrese http://www.minzp.sk/.

Použité priemyselné batérie z automobilov značky Mitsubishi, t.j. trakčné batérie vozidiel EV a PHEV, je nutné odborne demontovať vyškoleným mechanikom v autorizovaných servisoch Mitsubishi Motors, kde zároveň od majiteľa vozidla tieto batérie bezplatne odoberú.

RECYKLÁCIA PNEUMATÍK

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení vo svojom § 69 a nasl. zaväzuje povinné osoby (osoby, ktoré pneumatiky poskytujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu a teda ktoré pneumatiky uvádzajú v Slovenskej republike na trh) zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík.

V súčasnej dobe môžete použité (odpadové) pneumatiky bez ohľadu na výrobnú značku odovzdať bezplatne do spätného zberu v rámci siete autorizovaných partnerov Mitsubishi.

Ochrana životného prostredia

Cieľom Mitsubishi Motors je ponúkať zákazníkom také automobily, ktoré im poskytnú maximálny úžitok a radosť z jazdy. Avšak každodenná prevádzka každého automobilu do určitej miery škodí jednému zdroju, ktorý všetci zdieľame - životnému prostrediu. Mitsubishi Motors preto prijíma opatrenia, ktorých cieľom je minimalizovať negatívny vplyv našich vozidiel na životné prostredie, a to v každej časti ich životného cyklu. Jasnými príkladmi sú napr. elektromobil Mitsubishi i-MiEV, prvé plug-in hybridné SUV s elektrickým pohonom všetkých kolies na svete Outlander PHEV, technológia ClearTec a využitie ďalších zelených technológií.

Nový Mitsubishi i-MiEV je prvý sériový elektromobil pre konečných zákazníkov, ktorý prišiel na európsky trh. Mitsubishi i‑MiEV, ktorého základom sa stal japonský model "i" a MiEV znamená "Mitsubishi innovative Electric Vehicle", stojí na samotnom vrchole technológií na ochranu životného prostredia, ktoré kedy Mitsubishi Motors vyvinulo. Je symbolom našej nepretržitej snahy znížiť zaťaženie životného prostredia a predstavuje našu misiu trvale udržateľného rozvoja. A vďaka elektromotoru ponúka cestujúcim nenapodobiteľný pôžitok z jazdy, pri ktorej produkuje nulové emisie. Svižnosť a temperament, tichá prevádzka a pohodlie, využitie najmodernejších technológií v bežnom živote, to všetko v sebe skrýva päťdverový hatchback Mitsubishi i-MiEV. Je teda ideálnym spoločníkom novej generácie 21. storočia.

 

Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV je prvým plug‑in hybridným SUV s elektrickým pohonom všetkých kolies na svete. Predstavuje unikátnu kombináciu 2 elektromotorov poháňajúcich prednú a zadnú nápravu a spaľovacieho benzínového motora s generátorom. Vďaka tomu dokáže jazdiť úsporne a ekologicky v meste a súčasne dosahuje vynikajúci kombinovaný dojazd až 880 km. Pohonný systém disponuje inteligentným systémom troch jazdných režimov - čisto elektrickým režimom s dojazdom 45 km podľa WLTP (54 km podľa NEDC), sériovým hybridným režimom podporovaným generátorom a paralelným hybridným režimom. Pre tieto vlastnosti je Mitsubishi Outlander PHEV vhodný pre každodenné cestovanie v meste ako aj aktívne využitie mimo neho.

Clean. Clever. ClearTec.

Mitsubishi Motors postupne vybavuje skoro všetky svoje modely technológiou ClearTec. Automobily s technológiou ClearTec bodujú predovšetkým vďaka svojej nízkej spotrebe, a teda aj zníženým emisiám CO2. Táto skutočnosť jasne zdôrazňuje naše odhodlanie chrániť životné prostredie. Modely vybavené technológiou ClearTec sú čisté, inteligentné a vo všetkých smeroch ohľaduplné voči životnému prostrediu. A navyše majú aj nižšiu spotrebu a nižšie emisie CO2.

ClearTec je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne zladených technológií: systém Auto Stop & Go, výkonný alternátor s reguláciou toku elektrickej energie, rekuperačné brzdy, pneumatiky so zníženým valivým odporom a motorový olej s nízkym trením. Okrem toho je každý model so systémom ClearTec vybavený indikátorom radenia prevodových stupňov. V mestskej prevádzke môže byť vďaka súboru týchto faktorov usporených až 20% paliva a emisií CO2.

Zelené technológie

Už dlho je pre nás výzvou prispievať k zníženiu globálnych emisií CO2. Preto už niekoľko rokov stojíme v čele vývoja moderných elektromobilov. Táto orientácia spoločnosti Mitsubishi Motors na budúcnosť stále zdokonaľuje inovatívne technológie ako systém Auto Stop & Go (AS&G) - systém, ktorý sa už dnes stará o čistejšie ovzdušie a nižšiu spotrebu paliva. Naše "zelené" plasty ohľaduplné voči životnému prostrediu sú výborným príkladom nášho komplexného myslenia. V súčasných moderných automobiloch pochádza väčšina plastových komponentov z ropy. Mitsubishi Motors sa snaží využiť alternatívne komponenty vyrobené z obnoviteľných zdrojov, ktoré zabraňujú rastu tvorby emisií CO2. Už dnes sme maximálne aktívny v niekoľkých oblastiach.

Už dnes myslíme na zajtrajšok

V Mitsubishi Motors máme pod lupou všetky oblasti nášho podnikania. Počnúc čo možno najaerodynamickejšími tvarmi našich automobilov, pokračujúc účinnými pohonnými jednotkami a končiac znižovaním tvorby splodín z našich tovární. Sme taktiež zodpovední za likvidáciu nami predaných automobilov, keď dosiahnu koniec svojho životného cyklu. Staré automobily Mitsubishi možno bezplatne odovzdať na ekologickú likvidáciu na určených zberných miestach. Navyše, pracujeme na tom, aby v budúcnosti bola recyklovateľná ešte väčšia časť našich automobilov.

Popri tom kladieme dôraz na moderné technológie, ktoré prispievajú k zníženiu spotreby energie a plytvania a zlepšujú kvalitu našich výrobkov.

A tak konštruktéri v našich japonských továrňach využívajú dostupné moderné technológie, ako napr. vytváranie virtuálnych automobilov. Tieto virtuálne automobily sú napriek tomu testované v "prevádzke" blízkej realite. Aj toto pomáha ušetriť energiu, pracovnú silu a materiály, ktoré by inak boli potrebné na vytvorenie skutočných prototypov. Jednou z dôležitých inovácií počas dokončovacích procesov vo výrobe bol prechod na vodou riediteľné laky. Preto v lakovni už nedochádza k uvoľňovaniu takmer žiadnych ťažkých kovov do odpadových vôd.


Správy o ochrane životného prostredia

Mitsubishi Motors usiluje o trvalo udržateľný rozvoj. Komplexný prehľad o celosvetovo prijatých opatreniach na ochranu životného prostredia je zhrnutý vo výročných správach Mitsubishi Motors o ochrane životného prostredia.

Výročné správy o ochrane životného prostredia na stiahnutie (v angličtine):

 
Viac informácií o postoji spoločnosti Mitsubishi Motors k ochrane životného prostredia nájdete na stránkach Mitsubishi Motors Europe (v angličtine).